म ठेकेदार होईन, जनताको आशा र विश्वासमा ठेक्कापट्टा गर्दिन् (१२ मिनेटको सनसनी भाषण)

म ठेकेदार होईन, जनताको आशा र विश्वासमा ठेक्कापट्टा गर्दिन् ।

म ठेकेदार होईन, जनताको आशा र विश्वासमा ठेक्कापट्टा गर्दिन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार